עמוד:110

| מדריך למורה - פרק 5 110 חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מטה כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים הכול עצור חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים נוגע ב גבינה ? אם אז קוד מלא לדמות העכבר במשחק : . 10 2 למשך שניות בתיאבון ! אמור לעולמים 0 פנה לכיוון 1 אמור צאו לדרך ! למשך שניות 165 - y : 165 - קפוץ אל x : 0 פנה לכיוון קבע גודל ל 30 % Boing נגן צליל נוגע בצבע ? אם אז 165 - y : 165 - קפוץ אל x : כאשר לוחצים על

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר