עמוד:109

מדריך למורה - פרק 5 | 109 במשחק "עכבר במבוך" מה עליכם לכתוב כדי שבלחיצה על מקש הרווח ישנה העכבר את צבעו ? ב . האם יש צורך בתסריט נוסף לשם כך ? גלי ויוני רצו להוסיף צלילים למשחק "עכבר במבוך" . שניהם הוסיפו צלילים לכל תסריטי הלחיצה ג . על החיצים . Boing נגן צליל הקוד של גלי 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים 0 פנה לכיוון חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש נוגע בצבע ? אם אז y : 165 - קפוץ אל x : 165 - הקוד של יוני 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים 0 פנה לכיוון חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש נוגע בצבע ? אם אז y : 165 - קפוץ אל x : 165 - Boing עד לסיוםנגן צליל הקוד שכתבה גלי פעל בצורה תקינה בעוד שהקוד שכתב יוני גרם להפסקות בתנועת העכבר בזמן הלחיצה על החיצים . נסו להסביר מדוע : גלי השתמשה בהוראה נגן צלילנגן צליל , ואילו יוני השתמש בהוראה נגן צליל עד לסיוםנגן צליל עד לסיום . ההוראה נגן צלילנגן צליל מאפשרת להמשך התסריט להתבצע במקביל לצליל, גם אם הצליל ארוך . ההוראה נגן צליל עד לסיוםנגן צליל עד לסיום אינה מאפשרת את המשך התסריט במקביל לצליל, כלומר התסריט ייעצר . גם אם הצליל ארוך, הוא יתנגן עד לסיום והתסריט ימשיך לרוץ רק לאחר מכן . תשובה : יש להוסיף תסריט לאירוע כאשר נלחץ מקש רווחכאשר נלחץ מקש רווח . בתסריט זה תופיע ההוראה שנה שנה אפקטאפקט צבעצבע . אפשרות נוספת היא שינוי תלבושת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר