עמוד:102

| מדריך למורה - פרק 4 102 הצעה לשאלות בנושא משתנים - לשיקול המורה היכן לשלבן בהתאם לרמת הכיתה . . 10 כדי ליצור משתנה יש ללחוץ על הכפתור מהקבוצה . א . כדי לקבוע ערך למשתנה משתמשים בהוראה . ב . כדי להגדיל או להקטין ערך של משתנה משתמשים בהוראה . ג . תנו דוגמה למקרה שבו רוצים לקבוע ערך למשתנה . ד . תנו דוגמה למקרה שבו רוצים לשנות ערך של משתנה מספרי ב- 1 . ה . בכמה יש לשנות את הערך של המשתנה חיים אם רוצים להוריד חיים ? . ו . תשובות : כדי ליצור משתנה יש ללחוץ על הכפתור צור משתנה מהקבוצה משתנים . א . כדי לקבוע ערך למשתנה משתמשים בהוראה קבע משתנה ל . . . ב . כדי להגדיל או להקטין ערך של משתנה משתמשים בהוראה שנה משתנה ב . . . ג . תנו דוגמה למקרה שבו רוצים לקבוע ערך למשתנה . ד . תשובה אפשרית : מספר מונה של שיגורי הברק . תנו דוגמה למקרה שבו רוצים לשנות ערך של משתנה מספרי ב- 1 . ה . תשובה אפשרית : הגדלה ב- 1 של המונה בכל שיגור . בכמה יש לשנות את הערך של המשתנה חיים אם רוצים להוריד חיים ? ו . תשובה : ב- ( 1 - ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר