עמוד:101

מדריך למורה - פרק 4 | 101 חיים 0 = אם אז לעולמים כאשר לוחצים על נוגע בצבע ? אם אז הכול עצור אאוץ׳ ! אמור למשך 1 שניות 5 ל חיים קבע 1 - ב חיים שנה כאשר לוחצים על קודי הולך 1 קבע תלבושת ל לעולמים נוגע בצבע ? אם אז 1 ב ניקוד שנה הצלחתי ! אמור למשך 1 שניות רוב שואל על פרק 4 עינב שיחקה במשחק "קודי תופס מטבעות" לפי הקוד שלפניכם . א . קודי תפס את המטבע הזהוב 3 פעמים, אך הניקוד בסיום המשחק היה 5 . הסבירו מדוע . איזו שורת קוד חסרה כדי שהקוד יפעל כראוי ? ב . גם גיל שיחק במשחק "קודי תופס מטבעות" שנכתב בעזרת ג . הקוד שלפניכם . הוא נגע במטבע האפור 5 פעמים וראה שערך המשתנה חיים ירד ל- ,0 אך המשחק המשיך . הסבירו מדוע . תקנו את הקוד כך שיפעל כראוי . 0 ל ניקוד קבע עינב לא אתחלה את ערך המשתנה ניקודניקוד לאפס ולכן זה ייתכן . הבדיקה אם המשתנה חייםחיים שווה לאפס נעשתה לפני הכניסה ללולאה . היא התבצעה פעם אחת בזמן האתחול ולמעשה לא התבצעה יותר בזמן המשחק . חיים 0 = אם אז הכול עצור לעולמים 1 - ב חיים שנה 1אאוץ׳ ! אמור למשך שניות נוגע בצבע ? אם אז כאשר לוחצים על 5 ל חיים קבע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר