עמוד:100

| מדריך למורה - פרק 4 100 הצעה לקוד מלא לדמות הברק במשחק : . 9 80 - y : 20 קפוץ אל x : כאשר לוחצים על לעולמים 0 ל ניקוד קבע ברק קבע תלבושת ל 2 אמור לחצו עלי ופגעו בכוכבים למשך שניות 10 זוז צעדים נוגע ב קצה ? אם אז 80 - y : 20 קפוץ אל x : תסריט זה עצור כאשר לוחצים על דמות זו 0 פנה לכיוון ברק קבע תלבושת ל חכה 3 . 0 שניות חכה 3 . 0 שניות נוגע ב כוכב לבן ? אם אז Crash Cymbal נגן צליל ברק לבן קבע תלבושת ל 1 ב ניקוד שנה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר