עמוד:92

| מדריך למורה - פרק 4 92 הדגמה - מסוק ממריא הדגמה - קודי משוטט  פרק 4 . יש תוצאות !  ג . מיקום במערכת הצירים  פרק 4 . יש תוצאות !  ג . מיקום במערכת הצירים הציגו את ההדגמה "מסוק ממריא" . ביחידה זו התמקדו במושג ערך ה- y . . 1 דיון : . בקשו מהתלמידים להזיז את המסוק למיקומים האלה : 50 = y = - 100, y = 100, y . הראו א . שערכיהם המוחלט של ערכים אלו מגדירים את המרחק ממרכז הבמה על הציר האנכי הכחול . כיצד נקרא המשתנה הקובע את המיקום של המסוק לאורך הבמה ? תשובה : מיקום על ציר y . ב . הסבירו כי כשהמסוק נמצא בחלק העליון של הבמה המיקום שלו על ציר ה- y הוא מספר חיובי, . 3 וכשהוא נמצא בחלק התחתון של הבמה המיקום שלו על ציר ה- y הוא מספר שלילי ומסומן ב"מינוס" . הציגו את ההדגמה "קודי משוטט" . . 1 דיון : . בקשו מהתלמידים להזיז את קודי למיקומים האלה : א . 50, = y = - 100 x = - 100, y = 150 x = 100, y = 50 x והדגימו את השינוי בערכי ה- x וה- y שלו . שאלה : כיצד נקראים המשתנים הקובעים את המיקום של קודי לאורך ולרוחב הבמה ? ב . תשובה : מיקום על ציר x , מיקום על ציר y . הצעה לפעילות : הקרינו על לוח מחיק את ההדגמה וסמנו בטוש נקודה כלשהי על הבמה . שאלו מהם . 3 המיקומים על ציר ה- x ועל ציר ה- y של הנקודה . בעזרת החיצים הזיזו את קודי כך שהמרכז שלו יהיה על הנקודה שסימנתם . בדקו : האם קודי אומר את המיקומים ששוערו ? הסבירו שכדי לציין את המיקום המדויק של דמות על הבמה, צריך לציין גם את המיקום על ציר ה- x . 4 שלה וגם את המיקום על ציר ה- y שלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר