עמוד:78

| מדריך למורה - פרק 3 78 רוב שואל על פרק 3 מה הלבנה נוגע בדמות בודקת ? א . מה הלבנה נוגע בצבע בודקת ? ב . במשחק שהדמויות בו הן פז וקודי, כתבו את הקוד ג . שלפניכם לדמות של פז . מה תאמר פז אם היא תיגע בקודי ? מה תאמר פז אם היא לא תיגע בקודי ? אלה, עדי ואור רצו להוסיף מנגינה לריקוד של שילת בסרטון ד . "ריקוד היפ-הופ שאינו נגמר" . אלה עדכנה את התסריט הקיים של שילת, בו מתבצעת החלפת התלבושת . עדי ואור, לעומת זאת, הוסיפו לשילת תסריט נוסף . לפניכם שלושת קטעי הקוד שכתבו : איזה מקטעי הקוד יפעל כראוי ? הסבירו . נוגע ב קודי ? אם אז מה שלומך ? אמור למשך 2 שניות שלום 2 אמור למשך שניות כאשר לוחצים על אם הדמות שלה כותבים את התסריט נוגעת בדמות אחרת שנבחר . אם הדמות שלה כותבים את התסריט נוגעת בצבע כלשהו שנבחר . שלום מה שלומך ? מה שלומך ? התסריט של אור לא יפעל כראוי שכן הצליל רק יתחיל להתנגן ומיד אחרי זה יתחיל מחדש . התסריט של אלה גם הוא לא מתאים, שכן שילת תבצע צעד ריקוד ואז תחכה שהצליל ייגמר . רק התסריט של עדי ייצר תחושה של שני תהליכים ( ניגון צליל וריקוד ) המתרחשים במקביל ואינם מפריעים זה לזה . כאשר לוחצים עלכאשר לוחצים עלכאשר לוחצים על Hip Hop נגן צליל Hip Hop עד לסיוםנגן צליל לעולמים לעולמיםלעולמים Hip Hop עד לסיוםנגן צליל הקוד של אורהקוד של עדיהקוד של אלה התלבושת הבאה חכה 5 . 0 שניות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר