עמוד:76

| מדריך למורה - פרק 3 76 קוד מלא לסרטון : . לעולמים כאשר לוחצים על 50 - y : 230 קפוץ אל x : y - 50 : 2 0 גלוש שניות ל x : Meow נגן צליל 50 - y : 230 קפוץ אל x : לעולמים אם נוגע ב מטבע ? אז כאשר לוחצים על הצלחתי ! 1 אמור למשך שניות 20 - y : 0 קפוץ אל x : רוב שואל על שימוש ב תנאי בתחילת הסרטון קודי עומד בצד שמאל של הבמה, א . כמו באיור שלמטה . מה יעשה קודי אם תפעילו את הקוד שלפניכם ? הסבירו . העיגול האדום מתקרב לקודי וקודי נוגע בו ב . מדי פעם, בדומה לסרטון שבניתם . כיצד יש לשנות את הקוד שלמעלה כדי שקודי יאמר "עצור" ברגע שהוא נוגע בעיגול האדום ? כאשר לוחצים על אם נוגע ב עיגול אדום ? אז עצור 1 אמור למשך שניות רמז : ההוראות מופעלות בלחיצה על הדגל פעם אחת בלבד . יש להוסיף הוראת לעולמים לעולמים כך שבדיקת הצבע תתבצע כל הזמן ותקרה גם בזמן שקודי נוגע בעיגול האדום . קודי לא יעשה דבר . ברגע הלחיצה על הדגל קודי לא נוגע בצבע אדום, לכן ההוראות נגן צלילנגן צליל ואמוראמור לא מתבצעות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר