עמוד:74

| מדריך למורה - פרק 3 74 סמנו את דמות המטבע והדגימו את שינויי המיקום המתרחשים באופן אוטומטי כאשר משנים ידנית . 4 את מיקום המטבע על הבמה : קוד תלבושות צלילים תנועה מראה צלילים אירועים בקרה חיישנים תנועה 10 זוז צעדים הסתובב 15 מעלות הסתובב 15 מעלות 68 y : 1 184 גלוש שניות ל x : מיקום אקראי קפוץ אל 68 y : 184 קפוץ אל x : מיקום אקראי 1 גלוש שניות ל קוד תלבושות צלילים תנועה מראה צלילים אירועים בקרה חיישנים תנועה 10 זוז צעדים הסתובב 15 מעלות הסתובב 15 מעלות 92 - y : 1 112 גלוש שניות ל x : מיקום אקראי קפוץ אל 92 - y : 112 קפוץ אל x : מיקום אקראי 1 גלוש שניות ל מקמו את המטבע בקצה הימני, מול קודי ( התחלת מסלולו של המטבע ) : . 5 גררו את הלבנה קפוץ אל עם המיקומים האוטומטיים שהתקבלו : באופן דומה, מקמו את המטבע ליד קודי ( בסוף מסלולו ) , . 6 והוסיפו את הלבנה גלוש עם המיקומים האוטומטיים : מכאן והלאה ייעשה שימוש במספרים אלה, אך כמובן הם יכולים להיות קצת שונים בהתאם לבחירתכם . 50 - y : 230 קפוץ אל x : כאשר לוחצים על כאשר לוחצים על 50 - y : 230 קפוץ אל x : y - 50 : 2 0 גלוש שניות ל x :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר