עמוד:50

| מדריך למורה - פרק 2 50 רוב שואל על פרק 2 מיקום העכבר במשבצת האדומה הוא Y , 45 : X : 45 - . השלימו את השדות הריקים א . בקוד כדי להזיז את העכבר אל הגבינה . אורך כל משבצת 100 צעדים . פנה לכיוון פנה לכיוון זוז צעדים זוז צעדים זוז צעדים חכה שניות חכה שניות חכה שניות 45 - y : 45 קפוץ אל x : מה תפקיד ההוראה הראשונה ( קפוץ אל ) ? ב . מה תפקיד ההוראה השנייה ( פנה לכיוון ) ? ג . כאשר לוחצים על 1 100 100 100 1 1 תפקיד ההוראה קפוץ אל . . . קפוץ אל . . . הוא אתחול מיקום הדמות . תסריט ללא אתחול לא יביא את הדמות אל הגבינה . תפקיד ההוראה פנה לכיוון מעלהפנה לכיוון מעלה הוא לכוון את התנועה מעלה . 0 90 -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר