עמוד:48

| מדריך למורה - פרק 2 48 שיר ורון כתבו את קטעי הקוד האלה עבור קודי . בשני המקרים הדג עמד באותו ג . המקום – בפינה הימנית העליונה : באיזה מקטעי הקוד יגיע קודי לדג במהירות רבה יותר ? הסבירו . עמוס כתב את הקוד הזה לבר האביר כדי שבר יעלה על חד-הקרן, אך במקום ד . לעלות - בר ירד . הסבירו מדוע . כתבו קוד מתאים כדי שבר יעלה על חד-הקרן . כאשר לוחצים על דמות זו 0 פנה לכיוון 40 זוז צעדים כאשר לוחצים על דג 10 גלוש שניות ל דג 5 גלוש שניות ל הקוד של רוןהקוד של שיר כאשר לוחצים על דמות זו 180 פנה לכיוון 40 זוז צעדים כאשר לוחצים על 0 y : 0 קפוץ אל y 0 : x : 0 קפוץ אל x : בקטע הקוד של שיר קודי יגיע מהר יותר לדג . בקוד של שיר הוא יגיע לאחר 5 שניות ובקוד של רון הוא יגיע רק לאחר 10 שניות . כיוון התנועה של בר הוא מטה ולא מעלה ( פנה לכיווןפנה לכיוון 180 ) . רוב שואל על תנועה מעלה ומטה סמנו על איור הבמה את מיקומו של העכבר לאחר הפעלת כל אחד מקטעי הקוד שלפניכם . ( הסימון X מציין את התשובה לתרגיל ) . Y X 150 100 200 - 150 - 100 - 50 - 150500 200100 150 - 50 50 - 100 - 150 זוז צעדים 0 y : 0 קפוץ אל x : א . כאשר לוחצים על X מעלה 0 פנה לכיוון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר