עמוד:47

מדריך למורה - פרק 2 | 47 כדי שהכיוון של בר יוצג על הבמה, סמנו את התיבה . 9 שליד המשתנה כיוון בקבוצה תנועה . משתנה הוא "קופסה" בזיכרון המחשב שבתוכה אפשר לשמור מספרים . הערך השמור במשתנה יכול להשתנות . נהוג לתת למשתנה שם המרמז על הערך השמור בו . במקרה זה קוראים למשתנה כיוון, והערך שלו הוא הכיוון של הדמות . הערה : נושא המשתנה יילמד בפירוט בפרק 4 . אפשרו לתלמידים להתנסות בכתיבת התסריט ולהרחיבו . הציעו לתלמידים להשתמש בתלבושות . 10 השונות וכן להוסיף מחשבות כדי ליצור עלילה לסיפור . קוד תלבושות צלילים תנועה תנועה כיוון מראה רוב שואל על ההוראות קפוץ וגלוש דנה ויפתח כתבו את קטעי הקוד האלה ליישומון "רוח רפאים נעלמת" : א . כאשר לוחצים על דמות זו כאשר לוחצים על דמות זו כאשר לוחצים על דמות זו כאשר לוחצים על דמות זו מיקום אקראי קפוץ אל מיקום אקראי קפוץ אל גיל קפוץ אל מיקום אקראי 1 גלוש שניות ל מיקום אקראי 1 גלוש שניות ל גיל 1 גלוש שניות ל הקוד של יפתחהקוד של דנה בדקו בסקראץ' : מה ההבדל בין קטעי הקוד בתנועת רוח הרפאים המתקבלת ? הסבירו . טליה רצתה לכתוב את היישומונים שלפניכם והתלבטה מתי עליה להשתמש בהוראה קפוץ אל ומתי ב . בהוראה גלוש מספר שניות . עזרו לה והקיפו את הקוד הנכון בכל אחד מהיישומונים שלפניכם : בכל לחיצה על דמותו של הקוסם הוא ייעלם, יופיע במקום אחר על הבמה ויגיד "הצלחתי ! " הצלחתי ! אמור הגעתי ! אמור הגעתי ! אמור הצלחתי ! אמור בכל לחיצה על הדגל הירוק דמותו של דני תנוע לעבר דמותו של גיל ותנסה לתפוס אותו . כאשר לוחצים עלכאשר לוחצים על 0 y : 0 קפוץ אל y 0 : x : 0 קפוץ אל x : חכה 1 שניות בקוד של דנה, רוח הרפאים תיעלם ותופיע מיד במיקום אחר על הבמה . בקוד של יפתח, רוח הרפאים תנוע במסלול ישר למיקום אחר על הבמה, אפשר יהיה לראות את מסלולה . הסבר למורה : ההוראה קפוץ אל . . . גורמת לדמות להיעלם ולהופיע במקום אחר, ולכן היא מתאימה לקוסם . ההוראה גלוש מציגה את הפעולה המתמשכת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר