עמוד:37

מדריך למורה - פרק 1 | 37 רוב שואל על ההוראה אמור יוגב כתב קטע קוד לדמות של קודי החתול . מה יקרה בלחיצה על הדגל הירוק ? א . האם קודי יזוז בלחיצה על דמותו בעזרת העכבר ? ב . כתבו קוד כך שבלחיצה על קודי בעזרת העכבר, קודי יזוז ויאמר "שלום ! " . ג . למשך כמה זמן תופיע בועת הדיבור "שלום ! " כשתפעילו ד . את הסרטון ? באיזו הוראה צריך להשתמש אם רוצים שבועת הדיבור ה . "שלום ! " תופיע למשך 3 שניות ? בקוד זה בלחיצה על הדגל הירוקבלחיצה על הדגל הירוק קודי יזוז ויאמר "שלום ! " . לא . קודי לא יזוז בלחיצה על דמותובלחיצה על דמותו משום שלא הוספנו הוראה כזאת . בועת הדיבור בהוראת אמוראמור מוחלפת רק בהוראת אמוראמור חדשה או בלחיצה על כפתור העצור האדוםהעצור האדום , ולכן היא תישאר כל הזמן . כאשר לוחצים על 10 זוז צעדים שלום ! אמור כאשר לוחצים על דמות זו 10 זוז צעדים שלום ! אמור 3שלום ! אמור למשך שניות דיון בנקודת מוצא ובנקודת יעד תוכנית הלימודים מתייחסת למושגים "נקודת מוצא" ו"נקודת יעד" בהקשר של תכנון אלגוריתם . בקשו מהתלמידים לתאר את נקודת המוצא ואת נקודת היעד בסרטון "בר האביר ומפתח הקסמים" . תוכלו לתאר את התשובה כך : בקשו מהתלמידים לתאר נקודות מוצא ויעד במשחקי מחשב אחרים . כדאי לבקש הצעות שבהן לא רק מיקום הדמות משתנה אלא גם צורתה וכיוונה . נקודת מוצא נקודת יעד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר