עמוד:27

מדריך למורה - פרק 1 | 27 כדי למחוק את הדמות של קודי לחצו על המקש הימני בעכבר ובחרו במחיקה . מחקו את דמותו של קודי והישארו עם דמות הרקדנית . הדגימו חזרה ללשונית קוד ודונו עם הכיתה בתכנון התסריט : הרקדנית ביצעה צעד ריקוד בכל לחיצה על . 7 דמותה . באמצעות שאלות מנחות, כוונו את הכיתה להבנה שכל צעד ריקוד הוא החלפת תלבושת . שאלה : מהן ההוראות שמהן התסריט מורכב ? . 8 כאשר לוחצים על דמות זו . התלבושת הבאה . גררו ( או הזמינו תלמידים לגרור ) את הלבנה כאשר לוחצים על דמות זו מהקבוצה אירועים ואת הלבנה . 9 התלבושת הבאה מהקבוצה מראה . הזכירו להם כיצד מחברים בין שתי הלבנים . לחצו על דמות הרקדנית שוב ושוב בזמן שהלשונית תלבושות פתוחה . ודאו שהתלמידים הבינו את . 10 הקשר בין התוצאה הנראית על המסך ( צעדי הריקוד ) ובין שינוי התלבושת . מובן שבשלב זה לא יישמעו צלילים משום שעדיין לא הוספתם הוראות אלו . הדגימו לתלמידים בחירת צליל תיפוף מתוך מחסן הצלילים על ידי לחיצה על הלשונית צלילים ולחיצה . 11 על הכפתור בחרו צליל . בלשונית צלילים יופיעו הצלילים שתוסיפו לדמות . ההוראה נגן צליל מהקבוצה צלילים תאפשר לכם לבחור צליל מתוך צלילים אלה בלבד . שמות הצלילים הם באנגלית ואי אפשר לשנותם . במה דמות רקע 1 0 0קודי כיווןגודל y x 100 90 הצגה שכפול קודי יצוא מחיקה אירועים כאשר לוחצים על דמות זו התלבושת הבאה מראה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר