עמוד:12

| מדריך למורה - לפני שמתחילים ! 12 מדריך זה מכיל הדרכה לבניית התסריטים, שאלות לדיון ותשובות עליהן, קוד ליישומונים המורחבים והסבר על קשיים צפויים של התלמידים . פרק המבוא מתייחס למצגת המבוא ומטרתו לפתח חשיבה אלגוריתמית ולבסס מושגים כגון קלט, פלט ושפת תכנות . מטרתם של שלושת הפרקים הראשונים היא היכרות מובנית עם שפת סקראץ', הכוללת מבוא למנגנוני התנועה, למושג משתנה ולמושגים לולאות ותנאים . פרקים 4 - 8 מעמיקים בכל נושא ומפגישים את התלמידים עם מנגנונים מורכבים יותר : מערכת צירים, ביטויים לוגיים, סוגי לולאות, ריבוי דמויות וקלט מהמשתמש . בתחילת כל יחידה תמצאו אזכור למספר הפרק, שם הפרק ושם תת-הפרק, כדי להקל עליכם ועל התלמידים להיכנס אל היישומון המתאים באתר קוד פלוס 1 . האזכור ישמש אתכם גם בספר הדיגיטלי . כל יחידה במדריך נפתחת בהצגת המטרות . בדרך כלל מטרה אחת קשורה למיומנויות של בניית משחקים, ומטרה אחרת - ללימוד שפת סקראץ' . בסוף כל יחידה ( למעט ביחידות שבהן הקוד נמצא במלואו ) מובא קוד מלא, לנוחות המורה . ביישומונים מורכבים, שבהם יש כמה דרכים נכונות לכתוב את הקוד, מוצגת הצעה אחת, מומלצת, לכתיבת הקוד המלא . בחרנו להציג את מערכי השיעור כרשימה ממוספרת כדי ליצור מדריך קריא שיקל על המורה בזמן השיעור ויאפשר לדלג על חלקים במידת הצורך . המספור במדריך שונה מהמספור בספר מאחר שהמדריך כולל מידע נוסף . חלקי המדריך ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר