עמוד:6

| מדריך למורה - לפני שמתחילים ! 6 קוד פלוס הוא סביבת למידה משולבת של אתר וספר להוראת קוד בשפת סקראץ' באמצעות בנייה של משחקים . הסביבה מותאמת לתוכנית הלימודים של משרד החינוך . בקוד פלוס תוכלו למצוא אוסף של משחקים ויישומונים מובנים ומדורגים ללימוד סקראץ' . קוד פלוס מכיל כלים פדגוגיים להקניית חשיבה חישובית ומיומנויות המאה ה- 21 . הלמידה בקוד פלוס היא למידה מבוססת אתגר ויצירה ומתבססת על מוטיבציה פנימית . המיומנויות שהתלמידים ירכשו יוכלו לשמש אותם ללמידה יצירתית ולפיתוח תוצרים אישיים כחלק מהערכה חלופית בכל תחומי הדעת . הם יוכלו לבנות משחקים בתנ"ך, במולדת, בשפה וגם במדעים ובמתמטיקה . קוד פלוס 1 הוא חלק מסדרה שמכילה את הסביבות קוד פלוס 1 וקוד פלוס 2 . מה בקוד פלוס ? אתר הכולל הדגמות של משחקים שיפתחו התלמידים בסקראץ' וקישור לבניית כל משחק, וכן משימות . 1 הערכה ופרויקטים מסכמים . ספר הלימוד : כל פרק בספר כולל יחידות לימוד המלוות את המארז הדיגיטלי ובהן הנחיה ליצירה . 2 של המשחקים הנמצאים במארז הדיגיטלי, הקניה של הוראות קוד ומושגים, שאלות הבנה והעמקה, משחקי UNPLUGGED לתרגול קוד באמצעות משחק פיזי, דיונים לשיפור ההבנה של הקוד והמושגים ורפלקציה . מהו קוד פלוס ? א מה ביחידות הלימוד בספר ? הדרכה של משחקים וסרטונים בצורה מוכוונת פרויקטים : הצגת המשחק . 1 הדרכה כיצד לבנות את המשחק . 2 הקניה של הוראות קוד ומושגים חדשים כחלק מההדרכה בבניית המשחק . 3 שאלות הבנה והעמקה . 4 משחקי UNPLUGGED לתרגול קוד באמצעות משחק פיזי . 5 דיונים עם המורה לצורכי הבנה ורפלקציה . 6 סיכום של ההוראות והמושגים בסוף כל פרק . . 7 בשיטה זו התלמידים מתחברים למשחק ולומדים הוראות חדשות ומושגים מתוך מוטיבציה פנימית . המבנה הפדגוגי של קוד פלוס כולל שימוש בטכניקות של למידה מונחית משחק ומזכיר באופיו למידה מבוססת פרויקטים . בגישה זו ההערכה היא מעצבת . המשחקים בספר בנויים בצורה מדורגת באופן המאפשר לכל הכיתה לבנות את השלב הבסיסי, ולכל תלמיד - להתקדם בקצב שלו ואף להגיע לרמות מיומנות גבוהות בקוד, באיור, בסיפור ועוד . בהתנסויות שנערכו בכיתות, התלמידים נהנו ללמוד חומרים אלה והמורים נהנו ללמד . אנו מקווים שגם אתם תיהנו !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר