עמוד:9

4 6 וּ מ מְ חַ : " ל פֵּ לְ פִּ ת וֹ ר נֵ " ם י רִ וֹ ה הַ ם עִ ינוּ כִ הָ . 4 , ל וֹזֵ נ לְ וּ כ פְ הַ יַ שֶׁ ד עַ ם י אִ תְ מַ י לִ כְ בִּ ת וֹ ר נֵ וּ ג זְ מִ . ד חַ וּ יַ ב בְּ רְ עַ וְ ה דָ נְ פַּ ע בַ צֶ ת כַ י תִ חֲ וּ פ י סִ וֹ ה ד עַ וּ נ י תִ מְ הַ , ל י תִ פְּ ם עִ ךְ וּ ת חָ ל פֵּ לְ פִּ ךְ וֹ ת לְ . ל פֵּ לְ פִּ הַ ת אֶ וּ פ לְ קַ וְ ק צָ וּ מ לְ וּ כ פְ הַ יַ ת וֹ ר נֵ הַ שֶׁ 5 ם י רִ מָ וֹ ח ם י רִ י כִּ מַ ם תֶ אַ ם אִ הַ . 3 ם תָ וֹ א ם י מִ מְ חַ מְ ר שֶׁ אֲ כַּ שֶׁ ם י פִ סָ וֹ נ וּ . ב תְ כִּ ? ל וֹזֵ נ לְ ק צָ וּ מ מִ ם י כִ פְ וֹ ה ם הֵ ת נִי בְ תַ לְ | נוֹזֵל ק וּצָ מ ד לָ וֹ ק וֹ שׁ ם גִי וֹזְ מ ד לָ וֹ ק וֹ שׁ הַ ת אֶ ם י רִ רְ קָ מְ | ם י מִ מְ חַ מְ ה יָ הָ שֶׁ ד לָ וֹ ק וֹ שׁ הַ , ר וּ ר קֵ הַ ת וֹ ב קְ עִ בְּ | נוֹזֵל ק וּצָ מ לְ ךְ פַ הָ | נוֹזֵל ק וּצָ מ 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר