עמוד:225

ר י ב ו ע י א ל פ י ו ת ו ט ב ל ת ה מ ב נ ה ה ע ש ר ו נ י ל פ ר ק ״ מ ס פ ר י ם ע ש ר ו נ י י ם – ח ל ק א ״ 1 0 0 0 1, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ה מ ס פ ר : ח י ק ממ ח י ק דד © כ ל ה ז כ ויות ש מ ור ות ל מ ר כ ז ל ט כ נול וג יה ח ינ וכ ית מ ס ל ול ים פ ל וס , כ ית ה ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר