עמוד:224

י נ ו ר ש ע ה ה נ ב מ ה ת ל ב ט ו ת יו א מ י ע ו ב י ר ״ א ק ל ח – ם וניי ר ש ע ם י ר פ ס מ ״ ק ר פ ל 1 01 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 , 0 0 0 : ר פ ס מ ה ק י ק ח י ח ממ דד מורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ש כל הזכויות © מסלולים פלוס, כיתה ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר