עמוד:221

ר י ב ו ע י ע ש י ר י ו ת ו ט ב ל ת ה מ ב נ ה ה ע ש ר ו נ י ל פ ר ק ״ מ ס פ ר י ם ע ש ר ו נ י י ם – ח ל ק א ״ 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 , 1 ה מ ס פ ר : © כ ל ה ז כ ויות ש מ ור ות ל מ ר כ ז ל ט כ נול וג יה ח ינ וכ ית מ ס ל ול ים פ ל וס , כ ית ה ה ח י ק ממ ח י ק דד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר