עמוד:215

א . הסרטוטים של שניים מהתלמידים אינם נכונים . כתבו את שמותיהם והסבירו מדוע הסרטוטים אינם נכונים . שם : הסבר : שם : הסבר : ב . מה נפח התיבה ? ג . מה שטח הפנים של התיבה ? ד . מה יכולים להיות הממדים של תיבה שנפחה גדול פי 2 מנפח התיבה הנתונה ? כתבו שתי אפשרויות . אפשרות א : אפשרות ב : 6 . מה נפח הגוף הזה, המסורטט בהקטנה ? חישובים : 10 ס״מ 4 ס״מ 3 ס ״ מ 8 ס ״ מ הנפח : סמ״ק 2 1 ס ״ מ תיבות 215 שוב חישובשוב חישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר