עמוד:211

8 . לפניכם ציור המתאים למספר 34 . 1 . היעזרו בציור ופתרו את התרגילים ואת המשוואות . א = 2 . 0 + 34 . 1 ג 34 . 1 = + 14 . 1 ה 34 . 1 = - 2 ב = 1 . 0 - 34 . 1 ד = 24 . 0 + 1 . 1 ו 04 . 0 = - 34 . 1 9 . המשיכו כל סדרה בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה . א 8 . 5 7 . 5 ב 223 . 6 213 . 6 ג 997 . 4 996 . 4 10 . גובהו של עץ הזית בחצר הוא 8 . 2 מטרים . הקיפו את הגבהים השווים לגובה הזה . האם הקפתם שני גבהים ? בב דד יקהיקה גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : 280 ס״מ 2 מ׳ ו- 8 ס״מ 28 מ׳ 2 מ׳ ו- 80 ס״מ תת זז ככ ורתורת 100 ס״מ = 1 מ׳ 211 בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר