עמוד:209

2 . א . צבעו 215 . 0 מהריבוע . ב . כתבו את המספר בטבלת המבנה העשרוני : 1 1 1,000 1 100 1101001,000 10 ג . איזה חלק מהריבוע אינו צבוע ? כתבו מספר עשרוני מתאים : 1 . הריבוע הגדול הוא השלם . הקיפו את המספרים המתאימים לציור . האם הקפתם חמישה מספרים ? בב דד יקהיקה 120 . 0 12 . 10 . 2 2 . 1 20 . 1 21 . 1 1 2 12 120 1 12100 10 2 10 20 1 10 1 100 3 . השלימו את הטבלה . שבר, מספר מעורב 1 10 או מספר שלם 50 10 30 3 10 4 100 100 07 . 00270 . 152 . 1 מספר עשרוני 209 בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ בפעילויות הבאות אפשר להיעזר בריבועים המחיקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר