עמוד:208

בית ה פר ״בית יעקב״ 21 . דינה ודבורה לומדות באותו בית ספר . ביום שני הגיעו דינה ודבורה עייפות לבית הספר . ה מ רחק מ הבית שלי לבית הס פ ר הוא 208 . 1 ק״ מ . לא נ כ ון ! א נ י גרה רחוק יותר מ בית הס פ ר ! ה מ רחק מ הבית שלי לבית הס פ ר הוא 8 . 1 ק״ מ . לי יש סיבה מ וצ ד קת לעיי פ ות – א נ י גרה רחוק יותר מ בית הס פ ר ! דבורה דבורה דינה דינה מי גרה רחוק יותר מבית הספר, דינה או דבורה ? הסבירו את תשובתכם . דד יוןיון ה . אלפיות – הכרה 208

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר