עמוד:201

דד וגוג ממ הה 6 . כתבו מספרים עשרוניים מתאימים . אפשר להיעזר בריבועי האלפיות המחיקים או בטבלת המבנה העשרוני המחיקה . 7 . » משתמשים בריבועי האלפיות המחיקים ועובדים בקבוצות של שישה תלמידים לפחות . » כל תלמיד בקבוצה צובע ריבועים בהתאם לאחד המספרים האלה : » כל תלמיד מציג בתורו את המספר שלו לקבוצה ואומר אותו כשבר וכמספר עשרוני . » בדקו : מי מהתלמידים בקבוצה בחר את המספר הקטן ביותר ? את המספר הגדול ביותר ? 3 109 ז = 100 218 ד = 1,000 א = 1,000 12 7 ח = 1,000 54 ה = 1,000 ב = 1,000 987 1,001 ט = 1,000 54 ו = 1,000 ג = 100 542 542 . 0 = 1,000 פפ עילות לעילות ל ככ ל הל ה ככ יתהיתה 39 . 040 . 3090 . 0080 . 0390 . 2350 . 0 1 1 1,000 1 100 110 10 לפני המרה 542 אחרי ההמרה 254 הראשונה אחרי ההמרה 245 השנייה ה . אלפיות – הכרה 201

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר