עמוד:200

מספר טבלת המבנה העשרוני פירוק לפי עשרוני מספר מעורב המבנה העשרוני או שבר 1 1 1,000 1 100 110 10 247 . 0 742 1 א 1 1,000 1 100 110 10 001 . 0 + 09 . 0 + 3 . 0 + 7 1 ב 1 1,000 1 100 110 10 702 10 1,000 1 ג 1 1,000 1 100 110 10 573 . 0 1 ד 1 1,000 1 100 110 10 3913 1 ה 1 1,000 1 100 110 10 3 12 100 1 ו 1 1,000 1 100 110 10 022 . 22 1 ז 1 1,000 1 100 110 10 05 . 0 + 3 . 0 + 3 1 ח 1 1,000 1 100 110 10 96 247 7 00 . 0 + 04 . 0 + 2 . 0 1,000 5 . השלימו . אפשר להיעזר בריבועי האלפיות המחיקים המצורפים בסוף הספר . דד וגוג ממ הה ה . אלפיות – הכרה 200

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר