עמוד:192

א ג ב ד 13 . פתרו את תרגילי החיסור . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים . א = 92 . 0 - 4 ד = 99 . 1 - 2 ב = 03 . 0 - 01 . 3 ה = 21 . 1 - 2 . 5 ג = 01 . 0 - 1 . 1 ו = 1 . 0 - 06 . 1 14 . פתרו את התרגילים . איזו ספרה במספר 24 . 235 השתנתה בתוצאה של כל תרגיל בסעיף א ? דד יוןיון = 10 - 24 . 235 = 1 - 24 . 235 = 1 . 0 - 24 . 235 = 01 . 0 - 24 . 235 = 1 - 24 . 35 = 1 . 0 - 24 . 35 = 01 . 0 - 24 . 35 = 10 - 24 . 35 = 1 - 34 . 2 = 1 . 0 - 34 . 2 = 01 . 0 - 34 . 2 = 10 - 1,000 = 1 - 1,000 = 1 . 0 - 1,000 = 01 . 0 - 1,000 15 16 דד וגוג ממ הה 98 . 1 = 02 . 0 - 2 א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 2 - 2 = 02 . 0 - 2 98 1 = 100 98 . 1 = 100 ד . מאיות – חיבור וחיסור 192

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר