עמוד:191

חיבור וחיסור עם המרה 11 . פתרו את תרגילי החיבור . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים . 02 . 1 = 05 . 0 + 97 . 0 א = 02 . 1 + 09 . 6 ד = 62 . 3 + 31 . 8 ב = 55 . 0 + 45 . 0 ה = 11 . 0 + 9 . 0 ג = 11 . 0 + 9 . 3 ו = 04 . 0 + 86 . 1 א 5 = + 9 . 4 ג 5 = + 99 . 4 ב 3 = + 25 . 2 ד 02 . 1 = + 72 . 0 12 . השלימו . 53 . 0 2 = + 47 . 1 דד וגוג ממ הה דד וגוג ממ הה א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 2 = + 47 . 1 2 = 53 . 0 + 47 . 1 47 1 53 + 100 2 = 100 א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 97 = 05 . 0 + 97 . 0 5 + 102100 = 100 02 . 1 = 100 ד . מאיות – חיבור וחיסור 191

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר