עמוד:188

5 . פתרו את תרגילי החיסור . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים . א פ שר גם להיע ז ר בשברים : = 6 . 0 - 85 . 1 א = 3 - 33 . 4 ג = 9 . 0 - 97 . 7 ב = 1 . 1 - 24 . 8 ד = 01 . 1 - 07 . 10 6 . השלימו . א 03 . 0 = - 53 . 4 ד 02 . 0 = 8 - ב 2 . 12 = - 24 . 12 ה 3 = 12 . 1 - ג 6 = - 06 . 6 ו 1 . 9 = - 35 . 10 7 . כל ילדה מחזיקה שלט שכתוב עליו גובהה . מה ההפרש בין הגבהים של הילדות ? 43 . 1 מ׳ 2 . 1 מ׳ תמר מרים חישוב : תשובה : 25 . 1 דד וגוג ממ הה 85 1 = 6 . 0 - 85 . 1 6 - 85100 1 = 6010 - 25100 1 = 100 25 . 1 = 100 ד . מאיות – חיבור וחיסור 188

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר