עמוד:187

2 . פתרו את תרגילי החיבור . 97 . 1 = 7 . 0 + 27 . 1 א = 04 . 0 + 3 ג = 06 . 2 + 12 . 0 ב = 8 . 6 + 13 . 1 ד = 04 . 3 + 2 . 7 3 . השלימו . 19 . 0 59 . 0 = + 4 . 0 4 . גובהו של נתנאל הוא 3 . 1 מטר . יוסי גבוה מנתנאל ב- 15 . 0 מטר . מה גובהו של יוסי ? א 04 . 6 = + 04 . 0 ג 32 . 12 = + 3 . 12 ב 28 . 9 = 07 . 9 + ד 55 . 9 = 43 . 7 + חישוב : תשובה : דד וגוג ממ הה דד וגוג ממ הה א פ שר גם להיע ז ר בשברים : יוסי נתנאל 59 . 0 = + 4 . 0 59 . 0 = 19 . 0 + 4 . 0 40 19 + 59100 = 100100 א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 27 1 = 7 . 0 + 27 . 1 7 + 27100 1 = 7010 + 97100 1 = 100 97 . 1 = 100 ד . מאיות – חיבור וחיסור 187

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר