עמוד:170

8 . מה המספר העשרוני המתאים לציור ? = 2 : 3 עם המורה אפשר לקרוא את המספר 24 . 3 שלוש נקודה שתיים ארבע , על פי דרכה של דורית, או שלוש נקודה עשרים וארבע , על פי דרכה של בת שבע . א . המירו את המאיות לעשיריות בטבלה של אסנת . ב . מה המספר העשרוני המתאים לטבלה אחרי ההמרה ? 24 3 ? איך א ד ע מ ה ה מ ס פ ר העשרו נ י ה מ תאים ל- 100 א נ י רואה כ אן 3 יחי ד ות ו- 24 מ איות . א פ שר לעשות ה מ רה : ממ ירים כ ל 10 מ איות לעשירית אחת . א נ י רואה כ אן 3 יחי ד ות, 2 עשיריות ו- 4 מ איות . ל כ ן ה מ ס פ ר העשרו נ י ה מ תאים לציור הוא 24 . 3 . דורית אסנתבת שבע האם קיבלתם את אותו מספר עשרוני שקיבלה דורית ? הסבירו . דד יוןיון 1 1 100 1101001,000 10 243 לפני ההמרה אחרי ההמרה 1 1 100 1101001,000 10 243 1 1 100 1101001,000 10 423 ג . מאיות – הכרה 170

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר