עמוד:165

3 . השלימו את החסר בכל סעיף – שבר או מספר מעורב, מספר עשרוני, טבלת המבנה העשרוני או ציור הריבועים . א 1 1 100 1101001,000 10 11 שבר או מספר מעורב = מספר עשרוני שבר או מספר מעורב = מספר עשרוני 1 1 01 . 1 100 דד וגוג ממ הה 1 1 100 1101001,000 10 ב שבר או מספר מעורב = מספר עשרוני 1 1 100 1101001,000 10 9 . 4 9 4 100 ג . מאיות – הכרה 165

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר