עמוד:185

38 . הקיפו את המספרים הקטנים מחצי . האם הקפתם שישה מספרים ? בב דד יקהיקה 39 . השלימו מספרים עשרוניים מתאימים . כתבו שלוש אפשרויות בכל סעיף . א ב 5 . 0 > > 4 . 50 . 0 > > 4 . 50 . 0 > > 4 . 0 ג ד א . המספר הגדול ביותר : . ב . המספר הקטן ביותר : . 3 > > 32 > > 32 > > 2 < 1 < 1 < 1 < 1 . 0 < 1 . 0 < 1 . 0 7 9 4 40 . לפניכם רשימת ספרות : 1 בכל סעיף השתמשו בכל הספרות וכתבו מספר לפי המבוקש . 2 . 060 . 0 ארבעים ושמונה מאיות 1 49 . 50 . 040 . 111 . 60 . 0 3 4 7 ג . מאיות – הכרה 185

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר