עמוד:184

גבא 35 . השלימו ספרות מתאימות . כתבו כמה אפשרויות, אם אפשר . אם אי אפשר, סמנו X . 36 . » השלימו > או < או = . 59 7 . 0 201 01 . 2 ז 100 115 ד 100 א 5 . 1 100 9 2 25 50 . 2 ח 9 . 2 100 19 9 . 0 ה 100 ב 10 8 14 04 . 1 ט 40 . 0 10 1 1 ו 10 ג 01 . 1 10 » בחרו אחד מהסעיפים והסבירו את תשובתכם . סעיף : הסבר : 38 38 100 10 37 . הקיפו את כל המספרים השווים ל- 8 . 3 . האם הקפתם ארבעה מספרים ? בב דד יקהיקה 80 3 08 . 3 8 100 1 80 . 3 3 10 3 8 . 935 < . 35 . 935 < . 35 . 935 < . 35 . 58 < . 471 . 58 < . 471 . 58 < . 471 . 53 < . 53 . 53 < . 53 . 53 < . 53 ג . מאיות – הכרה 184

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר