עמוד:183

ד ג ו ב ה של אבטיח א ו ר ך ש ל עלי סלרי פרילי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . 0 מטר שפע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 0 מטר ישר מן הגן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 מטר טרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 0 מטר פירות השוק . . . . . . . . . . . . 99 . 1 מטר ברכת ה' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1 מטר רחמים ובניו . . . . . . . . . . . . . 62 . 1 מטר תבואות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 . 1 מטר ה י ר קו ת ה ג ד ו לים ביותרבשוק ה י ר קו ת ה ג ד ו לים ביותרבשוק ג שם החנות שם החנות היקף האבטיח היקף הסלרי ג . מאיות – הכרה 183

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר