עמוד:182

ב 34 . בכל תחרות כתבו את החנויות המנצחות במקומות המתאימים . א = 2 : 3 עם המורה חזרו לפעילות הפתיחה בעמוד ,128 הזהה לפעילות דד יוןיון הזאת, והשוו בין תשובותיכם בשתי הפעילויות . א ו ר ך של מלפפון רחמים ובניו . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 0 מטר פרי הארץ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 0 מטר שפע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . 0 מטר ברכת ה׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . 0 מטר ה י ר ק ו ת ה ג ד ו לים ביותרבשוק ה י ר ק ו ת ה ג ד ו לים ביותרבשוק ה י ק ף של דלעת פרי וירק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . 1 מטר ישר מן הגן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 מטר טרי טרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 . 1 מטר שדות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 1 מטר שם החנות שם החנות היקף הדלעת היקף המלפפון ג . מאיות – הכרה 182

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר