עמוד:178

25 . כתבו את המספרים המתאימים במסגרות הריקות . ב 5 0 ג 5 . 0 0 ד 05 . 0 0 26 . כתבו את המספרים העשרוניים המתאימים במסגרות הריקות . ב 1 . 0 0 א 1 0 50 0 א שי מ ו לב : היחיהיחי דד הה מ חולקת ל- 01חלקים שווים . שי מ ו לב : העשיריתהעשירית מ חולקת ל- 01חלקים שווים . ג . מאיות – הכרה 178

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר