עמוד:174

16 . א . איזה חלק מהריבוע הגדול צבוע בכל צבע ? כתבו מספרים עשרוניים מתאימים . ב . צבעו את הריבוע כרצונכם בשישה צבעים שונים וכתבו מספרים עשרוניים מתאימים . דניאל השלים את המספר העשרוני המתאים לצבע דד יוןיון התכלת בלי שספר את המשבצות הצבועות בצבע הזה . איך הוא עשה זאת ? ג . מאיות – הכרה 174

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר