עמוד:173

14 . השלימו > או < או = . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים . 15 . כתבו מספרים עשרוניים מתאימים . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים או בטבלת המבנה העשרוני המחיקה . 1 11 3 ט = 100 39 2 ה = 10 א = 100 51 5 20 2 י = 100 53 ו = 100 ב = 10 30 65 3 יא = 10 9 10 ז = 100 ג = 10 113 78 יב = 100 8 2 ח = 100 ד = 100 א 9 . 0 90 . 0 ג 80 . 4 8 . 4 ה 12 00 . 12 ב 6 . 0 0 . 6 ד 2 . 43 20 . 43 ו 70 . 1 07 . 1 > 03 . 1 30 . 1 31 1 31 . 1 = 100 1 1 100 110 10 לפני ההמרה 311 אחרי ההמרה 131 דד וגוג ממ הה דד וגוג ממ הה ג . מאיות – הכרה 173

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר