עמוד:172

האם סימנתם X בשני מספרים ? בב דד יקהיקה 11 . כתבו מספרים שונים המתאימים לציור הריבועים – מספרים עשרוניים, שברים ומספרים מעורבים . = 2 : 3 עם המורה 12 . תלמידי כיתה ה התבקשו לכתוב כמה שיותר מספרים המתאימים לציור הזה : לפניכם התשובות של התלמידים . הקיפו את התשובות הנכונות . 190 19 90 . 1 90100 1 9 . 1 910 100 1 10 13 . מתחו קו מכל מספר אל הציור המתאים לו . אם אין למספר ציור מתאים, סמנו X . 3 30 310 3 . 0 30 . 0 03 . 0 0 . 3 10 30 100 100 ג . מאיות – הכרה 172

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר