עמוד:159

15 . השלימו מספרים עשרוניים מתאימים . כתבו שתי אפשרויות בכל סעיף . בא דג 1 = + + 1 = + + 2 = + + 2 = + + 1 = - + 1 = - + 1 = ) + ( - 1 = ) + ( - » רפי האופה קנה 5 . 13 ק"ג סוכר . כתבו אפשרויות שונות לסוגי האריזות שקנה . 16 . אורזים סוכר בארבעה סוגים של אריזות : ק״ג ק״ג ק״ג ק״ג רפי 2 אריזות של 5 קג, אריזה אחת של 5 . 2 קג ו- 2 אריזות של 5 . 0 קג ״ ״ ״ אפשרות גאפשרות באפשרות א דד וגוג ממ הה ב . עשיריות – חיבור וחיסור 159

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר