עמוד:158

12 . כמה זוגות ילדים התחרו בריצת 60 מטר . בכל סעיף הקיפו את הילד שהגיע ראשון וחשבו את הפרש הזמנים בין בני הזוג . 14 . בכל סעיף נתון ההפרש בין המספר הגדול למספר הקטן . השלימו את המספרים החסרים . א ד ב ה ג יצחק : 3 . 9 שניות שמואל : 5 . 10 שניות ההפרש : שניות זאב : 8 . 11 שניות אשר : 12 שניות ההפרש : שניות יחיאל : 3 . 9 שניות יוסי : 8 . 9 שניות ההפרש : שניות רפאל : 2 . 13 שניות מנחם : 10 שניות ההפרש : שניות מאיר : 1 . 10 שניות שמשון : 8 . 9 שניות ההפרש : שניות 13 . השלימו > או < או = ומצאו את ההפרש בין המספר הגדול למספר הקטן בכל סעיף . א ג ד ב ה 9 . 0 1 . 1 ההפרש : > 2 . 0 1 6 . 0 ההפרש : 3 . 3 3 . 2 ההפרש : דד וגוג ממ הה 0 . 2 2 ההפרש : 1 . 0 0 . 1 ההפרש : 5 . 0 5 . 1 ההפרש : א ב ד ה ג ו > 1 . 1 ההפרש : 4 . 0 > 8 . 0 ההפרש : 2 . 1 < 1 . 1 ההפרש : 5 . 0 2 < ההפרש : 2 . 0 2 > ההפרש : 2 . 0 < ההפרש : 7 . 1 ב . עשיריות – חיבור וחיסור 158

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר