עמוד:155

7 . לפניכם סרטוט מוקטן של בתיהם של ארבעה ילדים והדרכים ביניהם . על כל קטע דרך כתוב האורך שלו . א . אפרים רוצה להגיע לבית של שמעון בדרך הקצרה ביותר . האם כדאי לו ללכת דרך הבית של אלעזר או דרך הבית של אליהו ? הסבירו : ב . אלעזר הלך לבית של אפרים, ושניהם הלכו יחד לבית של אליהו . כמה קילומטרים הלך אלעזר ? ק"מ . ג . השלימו : הדרך מהבית של אלעזר לבית של שמעון ארוכה ב- ק"מ מהדרך מהבית של שמעון לבית של אליהו . ד . אחד הילדים הלך אחר הצוהריים לבית של חברו וחזר בערב לביתו . הוא הלך 6 . 1 ק"מ בסך הכול . מיהם שני הילדים שנפגשו ? הבית של אפרים הבית של אליהו הבית של אלעזר הבית של שמעון 1 ק״מ 3 . 1 ק״מ 6 . 1 ק״מ 8 . 0 ק״מ ב כ מ ה קילו מ ט רים בערך הבית של כ ם רחוק מ בית הס פ ר של כ ם ? ב . עשיריות – חיבור וחיסור 155

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר