עמוד:152

2 . פתרו את תרגילי החיבור והחיסור . אפשר להיעזר בריבועי העשיריות המחיקים . 1 . 1 = 4 . 0 + 7 . 0 9 . 0 = 6 . 0 – 5 . 1 א = 3 . 0 - 6 . 1 ה = 2 . 0 - 2 . 7 ט = 1 . 0 - 5 ב = 5 . 0 + 2 . 1 ו = 4 . 1 + 6 . 0 י = 6 . 0 - 4 . 3 ג = 1 . 10 - 1 . 10 ז = 8 . 0 + 8 . 0 יא = 5 . 1 - 2 ד = 5 . 2 - 7 . 2 ח = 7 . 0 + 6 . 0 יב = 3 . 0 - 1 . 4 א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 7 = 4 . 0 + 7 . 0 4 + 1110 = 110 1 = 10 1 . 1 = 10 דד וגוג ממ אותאות 9 . 0 4 . 0 6 . 0 1 . 1 5 . 1 7 . 0 א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 5 1 = 6 . 0 - 5 . 1 6 - 910 = 10 9 . 0 = 10 ב . עשיריות – חיבור וחיסור 152

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר