עמוד:150

30 . כתבו שלוש סדרות שונות בקפיצות שוות המתחילות במספר 1 . 0 . כתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . 1 . 0 גודל הקפיצה : 1 . 0 גודל הקפיצה : 1 . 0 גודל הקפיצה : יוצא יוצא ממ ן הן ה ככ לללל בתרשים שלפניכם מוצגות שתי קבוצות של מספרים . כתבו כל מספר שלם מ- 1 עד 10 באזור המתאים בתרשים . אם יש מספר שאינו שייך לשום קבוצה, כתבו אותו מחוץ לתרשים . האם מספר המספרים שכתבתם בכל אזור מתאים למספר המצוין בו ? בב דד יקהיקה האם כתבתם שלושה מספרים מחוץ לתרשים ? 2 מספריםמספר אחד 4 מספרים מספרים מ- 1 ע ד 0 1 מספרים ז ו ג יי ם המתחלק י ם ב- 3 מ- 1 עד 0 1 א . עשיריות – הכרה 150

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר