עמוד:149

29 . המשיכו כל סדרה בקפיצות שוות . כתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . אפשר להיעזר בישר המספרים שלמטה . ד 5 . 0 0 ה 8 . 1 6 . 1 4 . 1 28 . המשיכו את הסדרה בקפיצות שוות . 8 . 0 7 . 0 6 . 0 5 . 2 5 . 1 5 . 90 . 2 9 . 1 9 . 40 . 2 4 . 1 4 . 70 . 2 7 . 1 7 . 20 . 2 2 . 1 2 . 80 . 2 8 . 1 8 . 30 . 2 3 . 1 3 . 60 . 2 6 . 1 6 . 10 . 2 1 . 1 1 . 0 30 2 1 א 8 . 0 6 . 0 4 . 0 4 6 1010 ג 8 . 0 5 . 0 2 . 0 ב 4 . 2 4 . 1 4 . 0 4 4 410 10 2 1 10 יוחנן המשיך את הסדרה כך : 8 . 0 7 . 0 6 . 0 דד יוןיון האם הוא המשיך נכון ? לבדיקה אפשר להיעזר בישר המספרים שלמטה . 9 . 100 . 110 . 0 2 . 0 גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : א . עשיריות – הכרה 149

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר