עמוד:144

19 . השתמשו במספרים העשרוניים שעל הלוח והשלימו בכל סעיף שני מספרים כך שהמספרים יהיו מסודרים מהקטן לגדול . אפשר להשתמש באותו מספר יותר מפעם אחת . 9 . 0 6 . 0 2 . 1 1 . 2 4 . 0 8 . 0 6 . 1 גב א הגדול הקטן ביותר ביותר 21 20 . השלימו מספרים עשרוניים מתאימים . כתבו שתי אפשרויות בכל סעיף . א ד ב ה ג ו 1 > > 0 1 > > 0 1 1 1 > > 22 1 1 1 > > 22 10 > > 8 10 > > 8 8 2 . 1 > > 10 8 2 . 1 > > 10 21 > > 20 21 > > 20 5 . 17 > > 7 . 15 5 . 17 > > 7 . 15 הגדול הקטן ביותר ביותר 1 1 2 הגדול הקטן ביותר ביותר 1 1 7 . 0 2 באילו סעיפים יותר משניים מהמספרים שעל הלוח מתאימים ? דד יוןיון 29 א . עשיריות – הכרה 144

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר