עמוד:139

11 . השלימו . אפשר להיעזר בריבועי העשיריות המחיקים . 21 שבר 11 10 10 3 1 מספר מעורב 1 3 10 3 10 10 6 5 10 10 7 . 59 . 93 . 2 מספר עשרוני 13 10 3 . 1 12 . פרקו כל מספר לפי המבנה העשרוני . אפשר להיעזר בטבלת המבנה העשרוני המחיקה . 13 . בכל סעיף נתון פירוק של מספר לפי המבנה העשרוני . כתבו את המספר . א = 100 + 2,000 ג = 1 . 0 + 7 + 100 + 9,000 ב = 8 . 0 + 80 ד = 3 + 10 + 500 + 6,000 = 4 . 387 א = 5 . 20 ב = 205 ג = 7 . 3,400 ד = 3 . 301 ה = 7,006 4 . 0 + 7 + 80 + 300 1 1101001,000 10 4 7 8 3 דד וגוג ממ הה דד וגוג ממ הה א . עשיריות – הכרה 139

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר