עמוד:138

10 . א . השלימו . אפשר להיעזר בריבועי העשיריות המחיקים . ב . עזרא ונחמיה קיבלו שורה נוספת להשלים בטבלה כמו זאת שלמעלה : ג . נחמיה קיבל שורה אחרת להשלים בטבלה : שבר או מספר מספר מעורב מספר עשרוני עשרוני במילים 2 10 2 3 10 6 . 0 8 . 0 7 10 אפס נקודה חמש עשר נקודה שלוש שבר או מספר מספר מעורב מספר עשרוני עשרוני במילים 3 . 2 שבר או מספר מספר מעורב מספר עשרוני עשרוני במילים 19 10 דד יוןיון בטור הימני עזרא כתב 23 . 3 2 , ונחמיה 1010 מי צדק ? דד יוןיון בטור האמצעי נחמיה כתב 19 . 0 . האם הוא צדק ? הסבירו . א . עשיריות – הכרה 138

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר