עמוד:135

8 . משתמשים בריבועי העשיריות המחיקים ובטבלת המבנה העשרוני המחיקה המצורפים בסוף הספר ועובדים בקבוצות של שישה תלמידים . א . כל תלמיד בקבוצה בוחר מספר עשרוני אחר מהמספרים האלה : 9 . השלימו את החסר בכל סעיף – מספרים מתאימים, ציור הריבועים או טבלת המבנה העשרוני . פפ עילות לעילות ל ככ ל הל ה ככ יתהיתה ב . כל תלמיד צובע ריבועים בהתאם למספר שבחר ומשלים את טבלת המבנה העשרוני המחיקה . ג . כל תלמיד קורא בתורו את המספר שבחר, מציג לקבוצה את מה שצבע ומתאר את המספר באופן נוסף – כשבר, כמספר מעורב או כמספר שלם . • מי מהתלמידים בקבוצה בחר את המספר הקטן ביותר ? הגדול ביותר ? דד יוןיון • מי מהתלמידים בחר מספר שלם ? • מי מהתלמידים בחר מספר קטן מ- 1 ? גדול מ- 1 ? א 1 1101001,000 10 מספר מעורב, מספר שלם או שבר = 4 . 0 מספר עשרוני 7 . 2 7 . 20 0 . 27 2 . 0 7 . 0 0 . 7 א . עשיריות – הכרה 135

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר